LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Áp dụng từ: 23/05/2022 đến 29/05/2022

21 2022
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
23-05-2022
Sáng
Chiều
Thứ 3
24-05-2022
Sáng
Chiều
Thứ 4
25-05-2022
Sáng
Chiều
Thứ 5
26-05-2022
Sáng
Chiều
Thứ 6
27-05-2022
Sáng
Chiều
Hôm nay
28-05-2022
Sáng
Chiều
Chủ nhật
29-05-2022
Sáng
Chiều

Trọng tâm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn