LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Áp dụng từ: 03/10/2022 đến 09/10/2022

40 2022
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
03-10-2022
Sáng
Chiều
Thứ 3
04-10-2022
Sáng
Chiều
Thứ 4
05-10-2022
Sáng
Chiều
Thứ 5
06-10-2022
Sáng
Chiều
Thứ 6
07-10-2022
Sáng
Chiều
Thứ 7
08-10-2022
Sáng
Chiều
Chủ nhật
09-10-2022
Sáng
Chiều

Trọng tâm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn