LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Áp dụng từ: 27/03/2023 đến 02/04/2023

13 2023
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
27-03-2023
Sáng
Chiều
Thứ 3
28-03-2023
Sáng
Chiều
Thứ 4
29-03-2023
Sáng
Chiều
Thứ 5
30-03-2023
Sáng
Chiều
Thứ 6
31-03-2023
Sáng
Chiều
Thứ 7
01-04-2023
Sáng
Chiều
Chủ nhật
02-04-2023
Sáng
Chiều

Trọng tâm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn