LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Áp dụng từ: 08/07/2024 đến 14/07/2024

28 2024
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
08-07-2024
Sáng
Chiều
Thứ 3
09-07-2024
Sáng
Chiều
Thứ 4
10-07-2024
Sáng
Chiều
Thứ 5
11-07-2024
Sáng
Chiều
Thứ 6
12-07-2024
Sáng
Chiều
Thứ 7
13-07-2024
Sáng
Chiều
Hôm nay
14-07-2024
Sáng
Chiều

Trọng tâm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn